Låneregler

Lånekort

Det er gratis å låne på biblioteket. For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og godta lånereglementet. Dersom du er under 15 år, må vi ha underskrift av foresatt.

Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.

Meld fra ved tap av lånekort og når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Ved tap av lånekort kan du kjøpe nytt i skranken for 25 kr.

Du kan også skaffe deg lånekort hos oss her.

Materiale til utlån

Nordre Follo bibliotek låner ut bøker, lydbøker, tidsskrifter, aviser, tegneserier, språkkurs, fremmedspråklig litteratur, musikk, DVD-er, PC-spill og sport- og fritidsutstyr (BUA).

Lånetiden for bøker, lydbøker, tegneserier, PC-spill, språkkurs og musikk er 4 uker. For DVD samt tidsskrift, er lånetiden 2 uker. Lånetid på utstyr fra BUA er 1 uke.

Reservering og fornyelser

Med unntak av hurtiglån og utstyr fra BUA kan alt materiale reserveres, og lånetiden kan fornyes inntil to ganger så fremt det ikke er reservert. Reservering og fornyelser kan gjøres på våre nettsider, eller du kan kontakte biblioteket.

Innlevering og purring

Materiale lånt på Nordre Follo bibliotek kan leveres inn på alle folkebibliotek i Norge. Unntaket er bøker vi har bestilt fra andre bibliotek (fjernlån), disse må leveres på Nordre Follo bibliotek. Dersom materialet ikke er levert innen leveringsfristen, blir det sendt ut purringer. Da påløper gebyrer etter satsene oppgitt litt lenger ned på siden. Lånekortet kan bli sperret.

Purregebyr kan betales på biblioteket i betjent åpningstid.

Bortkommet materiale

Bortkommet eller skadet materiale må erstattes. Hvis lånene ikke er levert etter to purringer, krever vi materialet erstattet og sender faktura/regning. 

Fjernlån

Du kan bestille innlån av bøker og annet materiale fra andre bibliotek. Lånetiden for denne type materiale kan avvike noe fra normalen.

 

Biblioteket står ikke ansvarlig for eventuelle skader på avspillingsutstyr oppstått ved bruk av bibliotekets materiale.

Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.

Purre- og erstatningssatser

Purregebyrer voksne:

  • 1. purring: kr 50,-
  • 2. purring: kr 50,-

Purregebyrer barn:

  • 1. purring: kr 0,-
  • 2. purring: kr 50,-

Veil. erstatningssatser:

  • Materiale for voksne: kr 450,-
  • Materiale for barn: kr 300,-
  • Tegneseriehefter og lettlesthefter: kr 100,-
  • Tidsskrifter: kr 100,-
  • DVD: kr 200,-
  • Fjernlån: kr 700,-